Upravit stránku

Jedná se o celosvětově vzdělávací soutěž určenou studentům středních škol ve věku 15 – 19 let. Jednotlivé týmy budou sestaveny z řad studentů. Mají za úkol vyrobit miniaturu modelu formule 1, testovat ji a následně s ní závodit v jednotlivých kolech.

Je to jedinečný projekt podporující budoucí inženýry, vědce, techniky a obchodní managery. Hlavním cílem je naučit studenty pracovat s předními konstrukčními a technologickými softwary (CAD a CAM systémy), umožňující lepší orientaci v technických oborech (fyzika, aerodynamika). Ty mají stále větší význam především z toho důvodu, že cesta od počítačovému modelu k fyzickému produktu je dnes velmi aktuální. Dále se učí porozumět designu, aerodynamice, fyzice, grafice, marketingu, finanční strategii a práci v týmu.

Soutěž zvyšuje zájem studentů o technické obory, podporuje střední technické školství a pomáhá firmám v ČR, které se v současné době potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil v těchto oborech.

Soutěží se v národních kolech a následném celostátním finále, ze kterého postupuje pouze nejlepší tým na světový šampionát. Zde se mezi sebou utkají týmy z 33 zemí světa. Přesný počet národních kol a způsob postupu do celostátního finále bude uveřejněn po oficiálním ukončení registrace týmů do soutěže.

Každou školu může reprezentovat libovolný počet týmů. Z každého kraje může být do soutěže přihlášeno šestnáct týmů, sedmnáctý přihlášený tým v pořadí bude pro daný kraj v pozici náhradníka.

Tým:

  • je tvořen studenty ve věku 15 – 19 let
  • se musí skládat minimálně ze tří (3) a maximálně ze šesti (6) studentů
  • z každé školy je možné přihlásit libovolný počet týmů, ovšem za předpokladu, že každý tým bude mít svou vlastní identitu. Více informací naleznete v "Organizačních pravidlech soutěže“ (prolink na stránku „dokumenty ke stažení“
  • musí vytvořit konstrukční dokumentaci obsahující koncept závodního vozu, představení konstrukce vozu, evidenci testů. Maximálně 20 stránek formátu A3.
  • musí předložit také technickou specifikaci vozu, která musí být připravena před účastí v krajském kole/národním finále. Technická specifikace musí být podána v den závodu při registraci.
  • součástí přípravy je ústní prezentace (obhajoba práce), příprava prezentačního boxu (konstrukci zajišťuje pořadatel soutěže, rozměry jsou zasílány soutěžícím před závody), marketingová identita týmu – logo, oblečení, barvy
  • týmové oblečení smějí nosit pouze členové oficiálního soutěžního týmu.
  • během soutěže může tým reprezentovat pouze šest oficiálních členů, a to při registraci, sestavování prezentačního boxu, ústní prezentaci, hodnocení portfolia, hodnocení zpracování, technické kontroly, kontrola rizikových bodů, závodění, prezentacích na pódiu a jakékoliv přímé komunikaci s předsedou poroty nebo s organizátorem soutěže.
  • tým může sestavit i jakákoliv mimoškolní organizace, jako např. studenti vzdělávaní doma, skauti apod.

Organizační pravidla včetně kritérií hodnocení jednotlivých částí soutěže ke stažení ZDE