Rychlé závodní vozy

Projekt Rychlé závodní vozy 

je soutěž určená pro týmy studentů středních škol ve věku od 15 do 19 let.

Studentský tým má za úkol navrhnout, zkonstruovat, otestovat a vyrobit vlastní rychlostní model  typu formule s pohonem na CO2,  se kterým následně závodí.

Je to STEM projekt podporující budoucí inženýry, vědce, techniky i obchodní managery. Hlavním cílem je naučit studenty pracovat s předními konstrukčními a technologickými softwary (CAD a CAM systémy) a prohloubit jejich využití i v dalších příbuzných  technických oborech jako je fyzika, aerodynamika apod. To má v současném technickém světě  stále větší význam, protože cesta od počítačového modelu k fyzickému produktu je stále více nedílnou a velmi důležitou součástí výrobního procesu. Studenti se tak při svém projektu učí porozumět designu, aerodynamice, fyzice, grafice, marketingu, finanční strategii i práci v týmu.

Soutěž zvyšuje zájem studentů o technické obory, podporuje střední technické školství a pomáhá tak i firmám v ČR, které se v současné době potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil v těchto oborech.

Součástí soutěže je kromě obhajoby konstrukčního návrhu i ústní prezentace realizované práce. Ta obsahuje konstrukční dokumentaci, která popisuje celý proces vzniku prototypu, tedy kompletní návrh, konstrukci a výrobu závodního modelu. Velmi atraktivní částí soutěžních kol je závod studentských formulí na dráze.

Základní informace o soutěži

  • studentský tým  je tvořen 3 – 6 studenty střední školy ve věku 15 – 19 let, s týmem mohou spolupracovat i další zájemci
  • tým může sestavit i jakákoliv mimoškolní organizace, skautský oddíl, zájmový kroužek apod., s dodržením podmínky počtu a věku členů týmu.
  • tým musí navrhnout svůj  model  typu formule a vytvořit k němu  dokumentaci obsahující koncept závodního vozu, konstrukci  a výrobu vozu.
  • součástí projektu je i vytvoření  marketingové identity týmu – logo, oblečení, barvy apod. To je pak součástí hodnocení týmu v soutěži.
  • Tým si musí zajistit podporu nejen ve škole a svém okolí, ale také získat sponzory pro financování své činnosti a účasti v soutěži.

Soutěž je celostátní a bude zakončená celostátním finále. V případě zájmu většího počtu týmů, které by přesáhlo kapacitní a organizační možnosti celostátního finále, může vyhlašovatel uspořádat postupová regionální kola, které budou předcházet národnímu finále. Každou školu může reprezentovat libovolný počet týmů.

 

 

Více informací najdete v technických a organizačních pravidlech soutěže.