Upravit stránku

1. Pořadatel soutěže

Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je:3E Praha Engineering, a.s., U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7, IČ: 00169277, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 45 (dále jen „organizátor“).

2. Doba a místo konání soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky a trvá 1.9.2017 do 30.června 2018.

3. Jak lze soutěžit

Zapojit se do Soutěže je možné prostřednictvím internetové registrace na internetových stránkách http://www.f1veskolach.cz, kde je zapotřebí vyplnit registrační formulář, který obsahuje: název a adresu školy, kontaktní informace, jméno zodpovědné osoby, jména a kontakty jednotlivých členů týmu. Z každé školy je možné přihlásit libovolný počet týmů, ovšem za předpokladu, že každý tým bude mít svou vlastni identitu. Do Soutěže je zařazeno pouze prvních 16 zaregistrovaných týmů z každého kraje, 17 tým v pořadí je v roli náhradníka pro daný kraj.

4. Organizace soutěže

  1.  Registrace jednotlivých týmů probíhá v termínu: říjen 2017 až duben 2018
  2. Návrh modelu formule 1 probíhá v termínu: říjen 2017 až červen 2018
  3. Národní kola - budou probíhat, v případě dostatečného počtu týmů – rozhoduje organizátor soutěže, v červnu 2018. Účastní se ho všech 16 týmů z kraje, včetně týmu náhradního. Týmy musí být k závodu pečlivě připraveny (viz. „Organizační pravidla soutěže“ a „Technická pravidla soutěže“). Výkony jednotlivých týmů hodnotí odborní porotci z řad učitelů, zástupců partnerských společností a studentů vysokých škol. Do celostátního finále postupují týmy, které se v národních kolech umístí na prvních šesti místech, na základě celkového bodového hodnocení
  4. Celostátní finále - se uskuteční v červnu 2018. Účastní se ho týmy postupující z národních kol, včetně jednoho náhradního týmu (viz „Organizační pravidla soutěže“ a „Technická pravidla soutěže“). Týmy musí být k závodu pečlivě připraveny (viz „Organizační pravidla soutěže“ a „Technická pravidla soutěže“) Výkony jednotlivých týmů hodnotí odborní porotci z řad učitelů, partnerských společností a studentů vysokých škol. Do světového finále postupuje tým, který získá celkové nejvyšší počet bodů a umístí se na prvním místě.
  5. Světový šampionát – se uskuteční září 2018 v některé ze zapojených zemí. Účastní se ho tým, který se v celostátním finále umístil na prvním místě s nejvyšším počtem bodů. Vítězný tým se utká s týmy z 33 zemí světa. Celkovým vítězem se stává tým s celkově nejvyšším počtem bodů.

5. Výhry pro vítěze jednotlivých kol

Týmy umístěné na prvních třech místech v národních kole obdrží věcné ceny. Týmy umístěné na prvních třech místech v celostátním finále obdrží věcné ceny a zážitkové ceny. Vítězný tým je
nominován na světový šampionát. Týmy umístěné na prvních třech místech na světovém šampionátu obdrží věcné a zážitkové ceny. Stejně tak vítězové jednotlivých soutěžních kategorií. Celkový vítěz světového šampionátu obdrží trofej Bernieho Ecclestonea a celý tým stipendium na londýnské univerzitě.


6. Obecné podmínky účasti


Soutěže se mohou účastnit týmy studentů středních škol ve věku od 15 do 19 let. Týmy musí být složeny z minimálně 3 a maximálně 6 členů. Každý tým, mimo své členy, musí mít i zodpovědnou osobu (učitel, rodič, atd.), která bude týmu pomáhat a doprovázet na všech cestách spojených se soutěží. Každý člen týmu musí být, v době konání národního kola a celostátního finále, řádným studentem střední školy. Členové týmu účastnící se závodů, nesmí přesáhnout věk 19 let v době konání, pokud se tak stane, nahradí je studenti ze stejné školy, ve věku do 19let. Všichni členové týmu musí před zařazením do Soutěže potvrdit souhlas s „Pravidly“ podpisem, pokud člen týmu není plnoletý, musí souhlas s účastí v soutěži potvrdit oprávněná osoba (viz formulář „Souhlas s účastí v soutěži).


7. Souhlas s použitím osobních údajů a nakládání s osobními údaji účastníků Soutěže


Vyplněním a odesláním registračního formuláře každý účastník schvaluje tato pravidla a další instrukce, které jsou uvedeny v dokumentech souvisejících se Soutěží, a přistupuje k nim. Odesláním registračního formuláře vyslovuje každý účastník svůj souhlas s použitím poskytnutých osobních údajů pro účely identifikace účastníka, eho zapojení do Soutěže a předání výhry. Účastí v Soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze Zákona, tj. zejména s tím, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že má právo k přístupu k těmto údajům, jakož i se všemi dalšími právy vyplývajícími z ustanovení § 11 a § 21 Zákona. Účastník má právo poskytnutý souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů odvolat, a to formou dopisu zaslaného na adresu sídla Organizátora. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Organizátorovi, je posuzováno jako odstoupení ze soutěže a postupuje se podle platných pravidel „Organizačně technická pravidla“. Účastník dává souhlas k tomu, že v případě výhry může být zveřejněno jeho jméno a bezplatně využity a veřejně šířeny jeho osobní atributy /fotografie, písmo, hlas, spod./ v souvislosti s touto Soutěží. V případě, že účastník v Soutěži vyhraje, je povinen dát tento souhlas písemně, jinak ztrácí nárok na výhru. Osobní údaje sdělené účastníky Soutěže slouží výlučně k identifikaci výherců Soutěže. Organizátor získané osobní údaje účastníků Soutěže žádným dalším způsobem nezpracovává a ani je nevyužívá pro své marketingové účely. Organizátor osobní údaje účastníků Soutěže nikomu nezpřístupňuje ani nesděluje.

8. Všeobecné podmínky

Odesláním registračního formuláře se všichni účastníci zavazují dodržovat pravidla Soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla této Soutěže (s výjimkou změn, které by mohly mít vliv na rovné postavení účastníků soutěže), případně Soutěž zastavit, přerušit či odložit. Tato soutěžní pravidla jsou k dispozici v sídle Organizátora.