F1 ve školách - soutěžní ročník 2018-2019

Vyjádření koordinátora soutěže pro Českou republiku.

3e Praha Engineering je koordinátorem této soutěže od samotného začátku a Formule 1 ve školách oslavila v letošním roce jubilejní 10. ročník svého působení v České republice. Start do další dekády je ale v současné době komplikován několika faktory, z nichž tím nejvýznamnějším jsou velice vysoké náklady na získání práv pořádat tuto soutěž v rámci České republiky i na související organizační zabezpečení soutěže (včetně vysokého účastnického poplatku za účast ve světovém finále, vysokých nákladů na vlastní účast v tomto finále atd.).   Ani po několikaměsíčních jednáních se státními  a dalšími institucemi (ministerstvo školství, ministerstvo průmyslu a obchodu, Svaz průmyslu a obchodu, Sdružení automobilového průmyslu ....) se nám nepodařilo získat ani tu nejmenší materiální pomoc, která by umožnila tento závod odstartovat v letošním školním roce v České republice.

Vzniklá situace nás velice mrzí, naši firmu znáte jako letitého sponzora nejen projektu F1 ve školách, ale celé řady dalších studentských aktivit. A právě proto si vážíme všech škol, učitelů i studentů, kteří se těchto námi pořádaných a podporovaných aktivit účastní.

28.9. 2019 - v současné době intenzivně jednáme o podobě soutěže pro letošní školní rok. Jakmile to bude možné, budeme vás informovat.

Jak to tedy bude v letošním roce?

Víme, že řada z vás, letošních i loňských účastníků této soutěže věřila, že i letos vyhlásíme další ročník zmiňovaného projektu, a na některých školách již pracují soutěžní týmy na svých závodních modelech. A protože by nám bylo líto, kdyby jejich úsilí a nadšení přišlo nazmar, rozhodli jsme se k následujícímu řešení, které umožní nejen dokončit rozpracovaný projekt, ale především naučit se vše, co od daného projektu účastníci očekávají. A nejen to: předkládané řešení umožní i soutěžit a vyhrát hodnotné ceny.

Firma 3E Praha Engineering, a.s. organizuje soutěž „Rychlé závodní vozy“

  • Do této soutěže se mohou přihlásit již pracující týmy, případně do ní přihlásit i týmy nové.
  • Pravidla pro konstrukci závodního vozu vychází z pravidel loňského ročníku Formule 1 ve školách.
  • K danému projektu nebudeme budovat nové web stránky, komunikace s týmy bude probíhat s využitím e-mailové a telefonické komunikace, týmy nebudou hodnoceny za své webové nebo facebookové stránky.
  • V rámci propagace týmu nebude možné využít jakákoliv loga nebo odkazy na  Formuli 1 ve školách.
  • Soutěž bude v letošním roce zakončena na jaře národním finále, které bude organizováno podle pravidel  červnového finále 2018.
  • Případné další doplnění nebo změny vám včas oznámíme

 

Věříme, že tato forma soutěže umožní zúročit nadšení a potenciál již pracujících týmů a tam, kde tento projekt využívají ve výuce, umožnit jeho pokračování, byť za poněkud omezených podmínek. A také věříme, že tím vytvoříme prostor pro další jednání se státními institucemi o podobě tohoto unikátního projektu v dalších letech.

Informace získáte po vyplnění přihlašovacího formuláře