Soutěžní tým tvoří 3 - 6 studentů střední školy, kteří mají mezi sebou rozdělené činnosti a každý z nich zodpovídá za některou oblast práce týmu. Dohromady musí tvořit velmi dobře spolupracující tým, který při prezentacích a obhajobách před porotou musí ukázat jak v průběhu projektu pracovali a jak svůj projekt postupně budovali.

Nejčastěji používané rozdělení:

Manager týmu  - je zodpovědný za řízení týmu, hlídá časový harmonogram rozvrhu práce, komunikuje s potenciálními sponzory, je zodpovědný za týmový rozpočet.

Marketing -  je zodpovědný za marketingové aktivity týmu, jednání se sponzory, přípravu propagačních materiálů, pomáhá kde je potřeba.

Konstruktér - je zodpovědný za konstrukci, design, výkon a schopnosti vozu. Úzce spolupracuje s výrobním inženýrem.

Výrobní inženýr - je zodpovědný za výrobu a strojní zpracování. Dohlíží na proces výroby.

Grafik - je zodpovědný za barevné zpracování vozu, reklamní plnění pro sponzory (polep vozu), sjednocení marketingové identity týmu (týmová barva, konstrukční prezentace, prezentační box, reklamní materiály).