Upravit stránku

Design

CAD (Computer Aided Design / Počítačem podporované konstruování)

 • Systém podporuje studenty v myšlení, umožňuje ztvárnit jejich prostorové představy do 3D, využívá funkcí jak drátového, tak povrchového a objemového modelování, umožňuje zpracování související výkresové dokumentace v různých typech promítání
 • Typickým představitelem CAD sytému, který je možné potkat nejen ve školách, ale také přímo ve strojírenské praxi, je systém SolidWorks.

CAM ( Computer Aided Manufacturing / Počítačem podporovaná výroba)

 • CAM software umožňuje pro CAD systémem připravený model vygenerovat NC data, na jejichž základě následně CNC frézka více méně automaticky daný model vyrobí
 • Typickým představitelem CAM systému, se kterým je možné se setkat jak ve školách, tak v průmyslové praxi, je SURFCAM.

Analýza

VWT (Virtual wind tunel / Virtuální větrný tunel)

 • Je důležitý pro zjištění optimálního vnějšího tvaru z pohledu aerodynamiky . Umožňuje analyzovat design počítačem navrženého modelu, s ohledem na zákony aerodynamiky
 • Umožňuje upravovat design s ohledem na zvýšení výkonu vozu ještě dříve než dojde k samotné výrobě.

VR Milling (Virtual Reality milling / Virtuální obrábění)

 • Umožňuje komplikované obrábění a realizaci výrobních úkonů v reálném čase a naprosto bezpečně, bez poškození materiálu
 • Umožňuje realizaci vlastního CNC obrábění praktiky na libovolné CNC technologii.

Výroba

CNC (Computer Numerically Controlled)

 • Obráběcí stroj umožňuje realizaci CAD modelu a jeho výrobu na základě vygenerovaných NC dat s největší precizností.

Během procesu výroby má tým za úkol

 • přenos dat CAD do CAM, vygenerování NC dat
 • výrobu pomocí CNC stroje
 • dokončit auto pomocí barevného nátěru

Test

 • model je třeba před závodem testovat, především kvůli jeho uchycení k závodní dráze pomocí oček, umístěných na spodní straně modelu
 • v případě zjištěných nedostatků se tým opět vrátí k fázi návrhu konstrukce a na základě výsledků testování konstrukci upraví
 • závodník si také vyzkouší přesné načasování startu (reakční dobu).

Během fáze testování má tým za úkol

 • vykonání aerodynamického testu
 • příprava ústní prezentace doplněná o zjištěné poznatky z testování

Závod

 • soutěží se na úrovni národních kol (Čechy a Morava), celonárodního finále a světového šampionátu
 • při samotném závodu na dráze bude hodnocen reakční čas startéra a čistý čas závodního modelu

Během fáze závodu má tým za úkol

 • vybrat závodníka – jeden z členů týmu
 • závodit s týmovým autem F1